Follow us

Ziarno Prawdy
by Grupa Interaktywni FSO2013

sd

Voting is now on.

Open | [Continue]

There was a problem loading the video. Please try again later.

If the problem remains please contact Deligic team.

Play Pause Save
Vote
Mute audio Unmute audio
Fullscreen
Subtitles
Back Next
00:00

Cyganie przeprawiaj? si? przez puszcze Wielkiego Królestwa Raashtram. Nie ka?dy z podró?ników wyjawia powody swojego uczestnictwa w wyprawie. Czy w obliczu niebezpiecze?stwa z za?witów b?d? potrafili po??czy? swoje si?y i wydosta? si? z pu?apki demona?

7:51 - 9:46
4

Filmowa opowie?? zrealizowana przez filmowców i uczesntików gry terenowej fantasy LARP, któr? rozegrano w trakcie plenerów Film Spring Open 2013. Niesamowita opowie?? wykreowana przez grup? Flamberg.

Wykorzystuj?c interaktywn? narracj? gra fabularna role-playing zosta?a przekszta?cona w film interaktywny. Poznaj ?wiat Raashtram oczami bohaterów gry. Przekonaj si?, kto skrywa prawd? i wiedz? o pu?apce, w której znalaz?a si? grupa podró?ników. Zdecyduj sam, jak historia ma si? rozwin??.

wyst?pili

Ignacy Paw?owski
Miko?aj Wicher
Sebastian Kejres
Magdalena Godle?
Agnieszka Kisiel
?ukasz M. Wi?niewski
Tomasz Milu?
Mateusz Koco?
Olga Stepkniewicz
Joanna Ku?akowska
Katarzyna Wojtasiewicz
Katarzyna Kara
Bartosz Kmiotek
Fryderyk Brandys

scenariusz

Jakub Komacki
Magda K?dzierska
Marcin Fijo?ek

zdj?cia

Bartosz Opolski
Mateusz Górski
Maria Husarska
Piotr Podsiad?o
Grzegorz Kubik
Adam Walkowski
Krzysztof Lis
Sherif A. Dabbous

koordynacja produkcji

Andrzej Cichocki

kierownictwo produkcji

Magdalena Ma?ecka
Bartosz Piekarski
?aneta Go?da

kierownik planu

Wojciech Szczerba

postprodukcja

Agata Nawrocka
Adam Walkowski

d?wi?k

Bartosz Idzi

muzyka

Karol Litka

charakteryzacja

Marian Folga
Joanna Pieczara

o?wietlenie

Mateusz Ku?niak
Micha? Labijak

wsparcie techniczne

Adam Walkowski
?ukasz Nawojczyk
Bogumi?a Kocha?ska