Follow us

Ostatni Wybór
by Grupa Interaktywni FSO2013

sd

Voting is now on.

Open | [Continue]

There was a problem loading the video. Please try again later.

If the problem remains please contact Deligic team.

Play Pause Save
Vote
Mute audio Unmute audio
Fullscreen
Subtitles
Back Next
00:00
490
7 years ago

Grupa ludzi budzi si? w zamkni?tym pomieszczeniu. Nikt z nich nie wie, co si? sta?o - a przynajmniej ka?dy tak twierdzi. Sprawd?, czy potrafisz wydosta? si? z pu?apki.

11:16 - 12:46
2
2

Zdecyduj komu zaufasz. Odkryj kto jest odpowiedzialny za uwi?zienie bohaterów. Film zrealizowany w trakcie Plenerów Film Spring Open 2013 w ramach projektu Interaktywno?? - poszukiwania nowej formy widowiska filmowego.

wyst?puj?

Marcin Wypych
Krzysztof D?browski
Emma Herdzik
Rafa? Szumski
Iga Rudnicka

scenariusz i re?yseria

Ela Besz?ej
Piotr Dylewski
Marek Nowak

zdj?cia

Bartosz Opolski
Piotr Podsiad?o
Mateusz Górski
Maria Husarska

charakteryzacja

Marian Folga

d?wi?k

Bartosz Piekarski
Wojciech Wasiak

muzyka

Marek Kreft

postprodukcja

Ela Besz?ej
Piotr Dylewski
Bartosz Piekarski
Piotr Podsiad?o
Adam Walkowski

kierownictwo produkcji

Bartosz Piekarski
Wojciech Szczerba
Magda Ma?ecka
?aneta Go?da

konsultacja merytoryczna

Andrzej Cichocki
S?awomir Idziak