Follow us

Niezapomniany Sen
by Krzysiek Lis

sd

Voting is now on.

Open | [Continue]

There was a problem loading the video. Please try again later.

If the problem remains please contact Deligic team.

Play Pause Save
Vote
Mute audio Unmute audio
Fullscreen
Subtitles
Back Next
00:00

Jack eksperymentuje z technikami ?wiadomego snu. Zaczyna je stosowa? do rekonstruowania wydarze? z rzeczywisto?ci. Kiedy dowiaduje si?, ?e zosta?a porwana m?oda kobieta, postanawia pomóc znajomemu z policji w jej odnalezieniu.

6:59 - 17:19
6
1

Niekiedy sen pozwala odpocz??, od?wie?y? umys?. Czasami poprzez sen udaje si? nam znale?? rozwi?zanie trapi?cego problemu. B?d?c ?wiadomym we ?nie mo?emy w pe?ni wykorzysta? potencja? pod?wiadomo?ci. Ale wszystko ma swoj? cen?. Im bardziej zag?ebiamy si? w ?wiadome ?nienie, tym mocniej mo?emy poczu? granic? przestrzeni, która wydaje si? istnie? poza naszym umys?em. I ta przestrze? zagl?da w nas coraz bardziej.

scenariusz

Krzysiek Lis
?ukasz Gutowski
Adam Walkowski

wyst?puj?

?ukasz Gutowski
?ukasz Nawojczyk
Krzysiek Lis
Agnieszka Willam

autor zdj?? i monta?

Krzysiek Lis

muzyka

Karol Litka

efekty d?wi?kowe

Marek Kreft