Follow us

Viking na W?adys?awowo
by Mariusz Przybyszweski

sd

Voting is now on.

Open | [Continue]

There was a problem loading the video. Please try again later.

If the problem remains please contact Deligic team.

Play Pause Save
Vote
Mute audio Unmute audio
Fullscreen
Subtitles
Back Next
00:00
520
6 years ago

XI wiek. Skandynawowie organizuj? ?upie?cze wyprawy na terytorium polskich Pomorzan. Zwiastun festynu historycznego 27-28 lipca 2013 roku we W?adys?awowie.

4:41 - 5:33
2
2

Akcje b?d? wy?wietlane w formie klikalnych elementów na obrazie lub w formie przycisków pod obrazem. Film zrealizowany na zlecenie Centrum Promocji Kultury i Sportu we W?adys?awowie. Dzi?kujemy za wspó?prac? Skansenowi Archeologicznemu Grodzisko w Sopocie, dru?ynie Ksi?cia Sambora z W?adys?awowa, dru?ynie Nilfheim z ?ubiany oraz dru?ynie Ulfhednar z Sopotu.

scenariusz i re?yseria

Mariusz Przybyszewski

zdj?cia

Konrad K?dzior
Rafa? ?epkowski
Patryk Winowski

monta?

Adam Walkowski

d?wi?k

Adam Walkowski
Marek Kreft

muzyka

Marek Kreft

wyst?pili

Mariusz Przybyszewski
Micha? Litzau
Artur Puszkarczuk
Dawid Koss
Monika Górnowicz
Anna Czermi?ska
Hubert Skrodzki
Jan Sarafi?ski
Piotr Baranowicz
Pawe? Kaszuba
Adrian Wo?niak
Grzegorz Kaszuba